Nenapovedana vaja z AED

V sredo, 9. decembra je poveljnik gasilske zveze Starše organiziral  nenapovedano vajo z AED v vseh štirih društvih v naši gasilski zvezi..

PGD Starše je bilo proženo ob 17.40, prvi posredovalci z defibrilatorjem so bili na kraju ob 17.44, kjer je njihovo delo nadzoroval dr. Tine Pelcl iz NMP Maribor.

Doktor je intervencijo naših prvih posredovalcev ocenil kot odlično, saj je na kraj v zelo hitrem času prišlo kar 10 operativcev, ki so pravilno posredovali.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.