Predstavitev PGD Starše

PGD Starše v sklopu projekta Izgradnja slačilnic s sanitarijami in tribune v ŠP Starše vabi na predstavitev dela gasilcev, ki bo v sredo, 21. 9. 2022 ob 17.30 v Športnem parku Starše.

Vabljeni predvsem osnovnošolci.

PRIJAVITELJ: Občina Starše
PARTNERJI:
Športno društvo Starše
Osnovna šola Starše
PGD Starše

LOKACIJA: Starše

OPIS:
Šport je nujen del zdravega življenjskega sloga in razvoja vsakega posameznika. Z izvedbo operacije želimo izboljšati pogoje za šport in rekreacijo ter spodbuditi razvoj športnih programov. Pomembno je razpršeno razvijanje infrastrukture za športne aktivnosti tako, da so vsakemu posamezniku zagotovljene enake možnosti sodelovanje. Z operacijo želimo spodbuditi športne dejavnosti na ravni vsakdanjega življenja za izboljševanje kakovosti življenja in zdravja prebivalstva ter socialne vključenosti. Namen operacije »Izgradnja slačilnic s sanitarijami in tribune v Športnem parku Starše« je celovito organizirati ter urediti upravljanje letnega programa športa in razvoj športne infrastrukture. V občinskem razvojnem programu je področje športa vključeno v okvir zdrav življenjski slog v sodobnem času, ki poleg športa zajema še zdravstvo, socialno varstvo in razvoj mladinskega dela. Šport iz dosedanjih navezav je povezan na vsa športna društva, šole, krajevna skupnost, ki vstopi tudi na področje zdravstva in gospodarstva. Pomembno je okrepiti in poudariti vsebino zdravega življenjskega sloga v šolskem prostoru, na različnih ravneh – od učnega načrta do obšolskih dejavnosti, pri čemer želimo vključiti tako pedagoške delavce, starše. Poleg športnih društev se s športom in rekreacijo ukvarjajo tudi člani ostalih društev (člani društva
upokojencev, člani PGD, članice društva Ajda, . . ) ter posamezne organizirane skupine v katere se vključujejo ostali občani, ki niso člani katerega od športnih društev. Za zagotavljanje izvajanja kakovostnega življenja ter zdravega življenjskega sloga mora lokalna skupnost poskrbeti tudi za primerno infrastrukturo, ki bo omogočala nadgradnjo obstoječe dejavnosti hkrati pa tudi razvoj novih programov. Doseči želimo, da je čim več prebivalcev dejavnih tudi na področju rekreacijske in športne dejavnosti predvsem pa želimo, doseči, da se v ta del življenja vključi tudi osebe, ki spadajo v ranljivejšo skupino ljudi.


AKTIVNOSTI OPERACIJE:
Izvedba gradbeno obrtniška dela, ki zajemajo preddela, zemeljska, betonska, tesarska zidarska in kanalizacijska dela ter izvedba ostrešja. Izvedba obrtniških del v katera sodijo krovsko kleparska dela dela, stavbno pohištvo in ključavničarska dela.

V okviru projekta bodo partnerji izvedli športni dogodek, šolski športni dan ter gasilsko vajo.


CILJI OPERACIJE:
Izgradnja slačilnic in sanitarij in tribune v Športnem parku Starše
– Izvedba različne športne aktivnosti in osveščanje otrok in mladostnikov o pozitivnih učinkih redne telesne dejavnosti in negativnih posledicah različnih oblik zasvojenosti
– Spodbujanje in usmerjanje mladih in družin v aktivno preživljanje prostega časa in redne športne rekreacije.
– Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in povezovanje mladih s starejšo populacijo
– Kvalitetno in aktivno preživljanje prostega časa z družino
– Pritegniti več mladi za vključevanje v prostovoljno gasilsko društvo, da lokalni skupnosti na ta način pomagajo pri reševanju in pomoči ob požarih, naravnih in drugih nesrečah, ki je v javnem interesu in humanitarne narave.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava: http://www.eu-skladi.si
in http://www.lastovica.si

Podatki o financiranju

Načrtovana vrednost operacije (I. faza): 202.708,02 EUR

Odobrena vrednost sofinanciranja iz sklada: 53.718,79 EUR

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov: 80%

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.