OPOZORILO – Poplave oktober 2018

OPOZORILO

Drava je, kot se dogaja vsako leto, prestopila svoje bregove. Vaščane naprošamo, da se poplavljeni reki ne približujejo in s tem ogrožajo sebe in drugih. V primeru intervencije, nas o tem obvestite na številko 112 in ne na osebne telefone gasilcev.

 

POSODOBLJENO OB 04.00

Ob 02.43 je RECO Maribor sprožil sireno za nevarnost, saj je vodostaj dosegel 1100 m3/s s tendenco naraščanja.

ARSO:

Pretok reke Drave na meji z Avstrijo je trenutno 1150 m3/s in bo v naslednjih urah pričel hitreje naraščati. V jutranjih urah pričakujemo pretok med 1800 in 2000 m3/s, ki bo čez dan dosegel konico med 2000 in 2200 m3/s. Lokalni dotoki vzdolž celotnega toka Drave v Sloveniji bodo znašali med 100 in 200 m3/s. Jutri bo Drava vzdolž svojega toka poplavljala v širšem obsegu.

 

POSODOBLJENO 13.30

ARSO opozarja:

Pretok reke Drave na meji z Avstrijo je ustaljen pri okoli 1100 m3/s, ki se bo še povečeval. Tekom popoldneva se bo predvidoma postopno povečal do vrednosti 1350 m3/s, do torka zjutraj na 1700 m3/s, v torek čez dan pa bo lahko po zadnjih napovedih dosegel tudi do 2100 m3/s. Trenutno se reka Drava razliva v spodnjem toku, ob predvidenem naraščanju je jutri možno poplavljanje vzdolž celotnega toka.

 

POSODOBLJENO 12.00

DEM sporoča:

Obveščamo, da je upravljalec avstrijskih elektrarn na Dravi posredoval spremembo možnega pretoka reke Drave. Pretok reke naj bi na mejnem odseku v torek, 30. oktobra 2018 po 15:30 dosegel 2.100 m3/s. Lokalni dotoki bodo predvidoma dosegli pretok do 200 m3/s, kar pomeni, da lahko pretoki reke Drave na področju Slovenije dosežejo 2.300 m3/s. V starih strugah Drave (Melje, Markovci) bo v skladu s predvidevanji pretok reke do 2000 m3/s, v primeru izpada elektrarn, pa bo pretok v starih strugah prav tako do 2.300 m3/s.

Aktualni pretoki reke Drave na področju Slovenije so objavljeni tudi na spletni strani www.dem.si

RECO Maribor opozarja:

Poplav ne moremo preprečiti, lahko pa s primernimi in pravočasnimi ukrepi omilimo njihove posledice.

Vsakdo, ki živi na območjih, izpostavljenih nevarnostim poplav, mora tudi poskrbeti za preventivne ukrepe na podlagi informacij o ogroženosti. Ti prebivalci naj samoiniciativno pričnejo z izvajanjem osnovnih zaščitnih ukrepov za zaščito premičnega premoženja, kamor sodijo: evakuacija materialnih dobrin iz kletnih etaž, umik vozil ter večjega vrednejšega premičnega premoženja s poplavnega območja, obveščanje občinskega štaba civilne zaščite o situaciji in problematiki v njihovem bivalnem okolju, pomoč bližnjim sosedom, ki so pomoči potrebni, umik ljudi (otrok, bolnih in starejših) na varno, spremljanje razvoja nesreče (osebno in preko medijev) in priprava na poplave.

 

POSODOBLJENO 9.00:

ARSO opozarja:

Pretok reke Drave na meji z Avstrijo je ustaljen pri 1100 m3/s, tekom dneva se bo predvidoma postopno še povečal do vrednosti do 1350 m3/s, v noči na torek se bo predvidoma še povečal. Pri tem bo reka Drava poplavljala na izpostavljenih območjih, predvsem v spodnjem toku. 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.