Prostovoljno gasilsko društvo Starše je bilo ustanovljeno 31. julija 1887 kot Požarna bramba Šentjanž. Ustanovitelji so bili Franc Lešnik, Davorin Fric, Anton Hren, Jakob Golob, Janez Lešnik, Miroslav Maurus in Vinko Fras. Zaradi bližine Ptuja je padla pod Okrajno zvezo gasilskih društev, ki so jo vodili ptujski Nemci.

Mlado društvo je bilo tudi materialno odvisno od pomoči s Ptuja in Gradca. Že leta 1887 je avstrijski cesar Franc Jožef na priporočilo deželne vlade v Gradcu iz lastnega premoženja podaril Požarni brambi v Staršah podporo v znesku 80 goldinarjev.

Že 11. avgusta 1888 je Požarna bramba v Staršah dobila brizgalno Samassa. Botra je bila hčerka rimskega barona Dunaja, graščaka iz Ebensfelda, Luisa Dunaj.

V zgodnjih letih društva so bili člani razdvojeni na nemški in slovenski pol, tako da je nekaj časa vodstvo bilo naklonjeno Nemcem, nekaj časa pa Slovencem. Te razprtije so se končale 15. avgusta 1913, ko je društvo praznovalo petindvajsetletnico obstoja. Na proslavi se je zbralo toliko domačih in okoliških Slovencev, da so Nemci raje odšli. Istega dne se je društvo vključilo v Slovensko požarno zvezo in uvedlo slovensko poveljevanje.