Predsednik:
Damjan Toplak
041387254

Namestnik predsednika:
Anej Lukan

Podpredsednik:
Boštjan Munda

Podpredsednik:
Rok Skodič

Tajnik:
Nino Fuks

Blagajničarka:
Simona Zajc

Poveljnik:
Matija Krajnc

Namestnik poveljnika:
Miha Petek

Podpoveljnik:
Andrej Skodič

Podpoveljnik:
Rok Šerdoner

Strojni referent:
Andrej Krajnc

Predsednik komisije za mladino:
Katja Gojčič

Predsednica komisije za žene:
Anja Lukan

Predsednik komisije za veterane:
Jože Solatnik

Gospodar in praporščak:
Ivan Gojčič