V času zimskih počitnic vas PGD Starše vabi na Vaško središče Starše.

Zraven brezplačnega drsanja in izposoje drsalk bomo poskrbeli tudi za gostinsko ponudbo in zabaven program.

Vabljeni vsak dan med tednom od 16. do 21. ure, med vikendom pa že od 14. ure naprej!

PGD Starše razpisuje Pokalno gasilsko tekmovanje v spajanju sesalnega voda, ki bo v soboto, 14. 1. 2023, ob 15. uri v športni dvorani OŠ Starše.

Tekmovalni kategoriji:
1. člani
2. članice

Dodatne točke na leta se ne upoštevajo.

Za vsako tekmovalno enoto tekmuje 6 članov: D, St, V-1, V-2, C-1, C-2.

Tekmovalna disciplina: 

VAJA V SPAJANJU SESALNEGA VODA (Knjižica Pravila Gasilskih in gasilsko-športnih tekmovalnih disciplin, 2019).

Tekmovanje bo izvedeno po Pravilih gasilske službe v skladu z opisom tekmovalne discipline.

Preverjanje tekmovalcev se bo izvajalo na komisiji A pred nastopom vsakega kroga, zato morajo imeti člani tekmovalnih enot gasilske izkaznice s seboj!

Tekmovalo se bo po sistemu izpadanja, na dveh vzporednih progah. Sistem tekmovanja se bo določil glede na število prijavljenih ekip v posamezni kategoriji in bo vsem prijavljenim ekipam poslan 2 dni pred tekmovanjem. Vsaki ekipi bo zagotovljeno izvesti vajo vsaj 4-krat oz. najmanj 2 kroga.

Start bo za obe vzporedni progi skupen, povelje za start: »Enote, pripravite se; Pozor, zdaj!« je izdano preko ozvočenja. Povelje za start je objavljeno na spletni strani www.gasilec.net.

Čas za pripravo ekip je v vseh krogih 1 (eno) minuto.

Zaključek tekmovanja in razglasitev rezultatov bo najpozneje 30 minut po nastopu zadnje tekmovalne enote.

Prve tri ekipe v vsaki kategoriji dobijo pokale in medalje, najboljša ekipa v vsaki kategoriji pa tudi prehodni pokal. Če se ekipa ne udeleži zaključne slovesnosti, ne dobi pokala, medalj in nagrad.

Prijavite se lahko po telefonu ali v elektronski obliki:

Matija Krajnc             tel. 031 756 941                     matkrajnc@gmail.com
Damjan Toplak          tel. 041 387 254                     damjan.toplak@triera.net

Prijave zbiramo do torka, 10. 1. 2023.

Lep pozdrav!

Upravni odbor PGD Starše

V petek, 21. oktobra 2022, smo pred gasilskim domom v Staršah izvedli dan odprtih vrat. Občani so si lahko ogledali prikaz gasilskih vozil in tehnike, prikaz pionirske vaje, pregled in nakup gasilnih aparatov, prikaz temeljnih postopkov oživljanja in uporaba AED in prikaz avtolestve Gasilske brigade Maribor.

Za smeh v našem gasilskem domu je v soboto, 3. septembra poskrbel Tadej Toš s predstavo Freestyle comedy. Dvorana je bila nabito polna zadovoljnih gledalcev.

PGD Starše v sklopu projekta Izgradnja slačilnic s sanitarijami in tribune v ŠP Starše vabi na predstavitev dela gasilcev, ki bo v sredo, 21. 9. 2022 ob 17.30 v Športnem parku Starše.

Vabljeni predvsem osnovnošolci.

PRIJAVITELJ: Občina Starše
PARTNERJI:
Športno društvo Starše
Osnovna šola Starše
PGD Starše

LOKACIJA: Starše

OPIS:
Šport je nujen del zdravega življenjskega sloga in razvoja vsakega posameznika. Z izvedbo operacije želimo izboljšati pogoje za šport in rekreacijo ter spodbuditi razvoj športnih programov. Pomembno je razpršeno razvijanje infrastrukture za športne aktivnosti tako, da so vsakemu posamezniku zagotovljene enake možnosti sodelovanje. Z operacijo želimo spodbuditi športne dejavnosti na ravni vsakdanjega življenja za izboljševanje kakovosti življenja in zdravja prebivalstva ter socialne vključenosti. Namen operacije »Izgradnja slačilnic s sanitarijami in tribune v Športnem parku Starše« je celovito organizirati ter urediti upravljanje letnega programa športa in razvoj športne infrastrukture. V občinskem razvojnem programu je področje športa vključeno v okvir zdrav življenjski slog v sodobnem času, ki poleg športa zajema še zdravstvo, socialno varstvo in razvoj mladinskega dela. Šport iz dosedanjih navezav je povezan na vsa športna društva, šole, krajevna skupnost, ki vstopi tudi na področje zdravstva in gospodarstva. Pomembno je okrepiti in poudariti vsebino zdravega življenjskega sloga v šolskem prostoru, na različnih ravneh – od učnega načrta do obšolskih dejavnosti, pri čemer želimo vključiti tako pedagoške delavce, starše. Poleg športnih društev se s športom in rekreacijo ukvarjajo tudi člani ostalih društev (člani društva
upokojencev, člani PGD, članice društva Ajda, . . ) ter posamezne organizirane skupine v katere se vključujejo ostali občani, ki niso člani katerega od športnih društev. Za zagotavljanje izvajanja kakovostnega življenja ter zdravega življenjskega sloga mora lokalna skupnost poskrbeti tudi za primerno infrastrukturo, ki bo omogočala nadgradnjo obstoječe dejavnosti hkrati pa tudi razvoj novih programov. Doseči želimo, da je čim več prebivalcev dejavnih tudi na področju rekreacijske in športne dejavnosti predvsem pa želimo, doseči, da se v ta del življenja vključi tudi osebe, ki spadajo v ranljivejšo skupino ljudi.


AKTIVNOSTI OPERACIJE:
Izvedba gradbeno obrtniška dela, ki zajemajo preddela, zemeljska, betonska, tesarska zidarska in kanalizacijska dela ter izvedba ostrešja. Izvedba obrtniških del v katera sodijo krovsko kleparska dela dela, stavbno pohištvo in ključavničarska dela.

V okviru projekta bodo partnerji izvedli športni dogodek, šolski športni dan ter gasilsko vajo.


CILJI OPERACIJE:
Izgradnja slačilnic in sanitarij in tribune v Športnem parku Starše
– Izvedba različne športne aktivnosti in osveščanje otrok in mladostnikov o pozitivnih učinkih redne telesne dejavnosti in negativnih posledicah različnih oblik zasvojenosti
– Spodbujanje in usmerjanje mladih in družin v aktivno preživljanje prostega časa in redne športne rekreacije.
– Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in povezovanje mladih s starejšo populacijo
– Kvalitetno in aktivno preživljanje prostega časa z družino
– Pritegniti več mladi za vključevanje v prostovoljno gasilsko društvo, da lokalni skupnosti na ta način pomagajo pri reševanju in pomoči ob požarih, naravnih in drugih nesrečah, ki je v javnem interesu in humanitarne narave.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava: http://www.eu-skladi.si
in http://www.lastovica.si

Podatki o financiranju

Načrtovana vrednost operacije (I. faza): 202.708,02 EUR

Odobrena vrednost sofinanciranja iz sklada: 53.718,79 EUR

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov: 80%

Danes smo dvignili zastavo olimpijade CTIF 2022, ki bo julija v Celju.

Hvala gasilcem GZ Starše, ki so se udeležili slovesnosti.

Naši člani A, ki so dvignili zastavo, imajo jutri uradni trening pred kvalifikacijami, kjer si lahko zagotovijo nastop na letošnji olimpijadi

Vabimo vas na izobešanje zastave Gasilske olimpijade Celje 2022, ki bo v petek, 8. aprila 2022, ob 18. uri potekala pred gasilskim domom PGD Starše.

Istočasno bo dogodek potekal v vseh slovenskih občinah oz. gasilskih zvezah. Osrednji dogodek bo v Celju, pred Celjskim domom. Zbrane bodo v Celju nagovorili: Bojan Šrot, župan Mestne občine Celje, Janko Cerkvenik, predsednik Gasilske zveze Slovenije in mag. Matej Tonin, minister za obrambo RS.

Z udeležbo na prireditvi podprimo člane A PGD Starše, ki še imajo možnost uvrstitve na gasilsko olimpijado v Celju.