POŽAR NA OBJEKTU, CESTA TRNIČE PROTI PREPOLJAM

Na kraju ugotovimo, da je dim iz objekta posledica sušenja koruze v sušilnici. Naše posredovanje ni bilo potrebno. Izvoz z vozilom 2 in 3 in 16 gasilci.