• 130-letna tradicija

  • Dan in noč pripravljeni na pomoč

  • Tekmovalci z olimpijskimi izkušnjami

Tekmovanje bo eno izmed štirih, ki jih razpisuje Gasilska zveza Slovenije
(Razpisi gasilskih tekmovanj za leto 2024 in ciklusa gasilskih tekmovanj v letih 2024-2025,
št. GZS – 115/2023), za

Pokal Gasilske zveze Slovenije v spajanju sesalnega voda za leto 2024.

Tekmovanje bo v soboto, 17. 2. 2024, ob 1500 v športni dvorani OŠ Starše.

Tekmovalni kategoriji:

  1. ČLANI
  2. ČLANICE

Dodatne točke na leta se ne upoštevajo.

Za vsako tekmovalno enoto tekmuje 6 članov: D, St, V-1, V-2, C-1, C-2.

Tekmuje se po sistemu izpadanja, na dveh vzporednih progah. Vsaka ekipa dela vajo dvakrat (enkrat na eni progi, drugič na drugi). Upošteva se najboljši rezultat vaje.

Ekipa z boljšim rezultatom se neposredno uvrsti v naslednji krog tekmovanja. Določeno število enot (odvisno od števila prijavljenih enot) se uvrsti v naslednji krog tudi po času. Srečni poraženci za naslednji krog se določijo glede na izhodišče finala, v katerem nastopata dve enoti (izhodišče 16, 8, 4, 2). Srečni poraženci se lahko tudi ponovijo, da dobimo potrebno izhodišče. V primeru, da je v prvem krogu neparno število enot, ekipa brez para ravno tako izvede dve vaji, za nadaljevalno tekmovanje se upošteva čas vaje. V primeru enakega najboljšega časa se upošteva druga vaja. V vsakem naslednjem krogu se pomerita enota z najboljšim časom in enota z najslabšim časom (v primeru deset enot: 1. in 10., 2. in 9., 3. in 8. …).

Start bo za obe vzporedni progi skupen, povelje za start: »Enote, pripravite se; Pozor, zdaj!« je izdano preko ozvočenja. Povelje za start je objavljeno na spletni strani www.gasilec.net.

Čas za pripravo enot je v vseh krogih 1 (eno) minuto.

Tekmovalne enote v posamezni kategoriji dobijo na vsakem tekmovanju naslednje število točk:

Vsaka enota že ob prvem nastopu prejme 1 točko. Za uvrstitev v vsak naslednji krog tekmovanja prejme enota po 1 točko. Zmagovalna enota na vsakem tekmovanju dodatno prejme še 3 točke, drugo uvrščena enota dodatni 2 točki, tretje uvrščena enota pa dodatno 1 točko.

Če se na prvo, drugo ali tretje mesto uvrsti tekmovalna enota, ki ne sodeluje v pokalnem tekmovanju GZS, njihovih dodatnih točk ne pridobi enota, prijavljena v Pokal GZS, ki je uvrščena za njimi.

Na koncu tekmovanja se mora najboljših 8 tekmovalnih enot Iz vsake kategorije udeležiti zaključka tekmovanja. Na zaključku tekmovanja morajo biti tekmovalne enote postrojene z vsemi tekmovalci in z vso opremo, v kateri so tekmovali (brez tekmovalnih oznak).

Za sodelovanje na pokalnem tekmovanju v spajanju sesalnega voda v letu 2024 je obvezen vpis članov v program Vulkanin izdana gasilska izkaznica.

Preverjanje tekmovalcev se bo izvajalo na komisiji A pred nastopom vsakega kroga, zato morajo imeti člani tekmovalnih enot gasilske izkaznice s seboj!

Zaključek tekmovanja in razglasitev rezultatov bo najpozneje 60 minut po nastopu zadnje tekmovalne enote.

Prve tri ekipe v vsaki kategoriji dobijo pokale in medalje, najboljša ženska in najboljša moška ekipa tudi prehodni pokal.

Prijavite se lahko po telefonu ali v elektronski obliki:

Matija Krajnc             tel. 031 / 756 941                  matkrajnc@gmail.com

Damjan Toplak          tel. 041 / 387 254                  damjan.toplak@triera.net

Prijave zbiramo do srede, 14. 2. 2024.

Lep pozdrav!

Upravni odbor PGD Starše

Letos smo, kot vsako leto, bili zelo aktivni na vseh področjih. Ker gre leto h koncu se lahko obrnemo na ključne dogodke, ki so se zgodili.

Operativa
Št. intervencij – 59
Obsežne intervencije: Poplave doma in na Koroškem, neurja
Redne mesečne operativne vaje
Vaja evakuacije na OŠ Starše


Tekmovanja
Državno tekmovanje – pionirji, pionirke, mladinke, Člani A, Članice B
Letna liga – 3. mesto članov A in članic B
Tekmovanje pionirk v Hajdošah


Izobraževanja (na novo pridobljeni čini in specialnosti)
5 Gasilskih častnikov
3 Nižji gasilski častniki
7 Pripravnikov
6 opravljenih tečajev specialnosti


Posebni dogodki
5. Noč mladih gasilcev
Zadnja seja GZS v prejšnjem mandatu
Veseli december v Staršah – Januar, december
Prenova omaric in garaže

Radi bi se zahvalili vsem našim članom, ki so skozi celotno leto na kakršenkoli način pripomogli k delovanju društva. Zahvala pa gre tudi vsem občankam in občanom ter ostalim, ki podpirate naše delo.

Pretekli vikend je bil naš gasilski dom spet poln gasilske mladine. Organizirali smo že 5. Noč mladih gasilcev, ki se jo je udeležilo 25 pionirk, pionirjev in mladincev.

Prvi dan je bil namenjen spoznavanju gasilskih veščin na zabaven način skozi igro ter tudi na bolj resen način skozi prave oprativne vaje. Naslednji dan smo gasilsko znanje nadgradili še z obiskom PGD Bohova. Za popestritev pa smo na koncu obiskali se bowling.

Mentorji mladine PGD Starše se zahvaljujemo otrokom za sodelovanje in staršem za zaupanje. Zahvala gre tudi PGD Bohova za lep sprejem, Vozila SEL za izposojo vozil, Kmetija Selinšek za domač zajtrk ter vsem članom PGD Starše, ki so pomagali pri izvedbi dogodka.

Se vidimo naslednje leto!

ARSO je za danajšnji dan izdal napoved povečanega pretoka reke Drave. Predvidene so poplave večjega obsega.

Na območju Občine Starše je Drava ponekod že prestopila bregove. Vse občane Občine Starše prosimo , da se ne zadržujejo na poplavnih območjih, v primeru težav pa pokličejo na številko 112.

V mesecu požarne varnosti se v našem društvu še posebej posvečamo izobraževanju naših najmlajših.

Na Osnovni šoli Starše smo skupaj z gasilci PGD Zlatoličje izvedli gasilsko vajo evakuacije. Po vaji so lahko učenci spoznali še opremo, vozila ter delo gasilcev.

Upamo, da smo katerega izmed njih navdušili in ga prijazno vabimo v naše vrste.

V okviru meseca požarne varnosti smo včeraj izvedli operativne vaje na temo gašenja notranjih požarov.

Na vajah je sodelovalo 11 operativcev PGD Starše in 5 iz sosednjega društva PGD Prepolje.